Club 3 Actief mag alle rechtshandelingen stellen die nodig of nuttig zijn of een meerwaarde geven aan de Club.
Onze missie is elkaar als senioren helpen om gelukkig te zijn in de derde levensfase. Onderlinge solidariteit en vrijwilligerswerk zijn daarbij essentieel.
Met ons ruim aanbod aan activiteiten op gebied van ontspanning, cultuur, aangepast wonen en dienstverlening willen we niet alleen onze leden bereiken maar bij uitbreiding alle senioren van Bornem en nabije omgeving.
Onze leuze is ”alles mag, niets moet, mits respect voor elkaar en voor de organisatie”.